*Hypnose

Hypnose is een staat van diepe concentratie. Je zintuigen zijn in hypnose vaak extra versterkt en je weet precies wat je doet.
Al op hele jonge leeftijd slaat ons lichaam herinneringen en gedragspatronen op in ons onderbewustzijn.
Sommige patronen of herinneringen nestelen zich zo diep, dat zij in het normaalbewustzijn (het bewustzijn waarin we dagelijks functioneren) onomkeerbaar lijken.
Door in hypnose te gaan, krijgt men toegang tot het onderbewustzijn en kan men vastgeroeste patronen en herinneringen neutraliseren en er een andere wending aangeven.
Hypnose is een natuurlijke staat. Je komt er altijd weer uit
In hypnose kun je nooit iets tegen je zin in doen. Echter bij hypnose denken we al snel aan de beelden die we kennen van tv en film.
Daarin wordt vaak suggereerd dat je in hypnose de controle over jezelf kwijt bent.
Niets is minder waar, zolang de suggestie van de hypnotiseur voor de gehypnotiseerde aanvaardbaar is, zul je deze uitvoeren.
(Pincodes en geheimen zal men in hypnose nooit vrijgeven).


English

Hypnosis is a state of deep concentration. Your senses are often extra activated in hypnosis and you know exactly what you are doing.
From a very young age, our body stores memories and behavioral patterns in our subconscious mind. Some patterns or memories settle so deep,
that they appear irreversible in normal consciousness (the consciousness in which we function on a daily basis).
By going into hypnosis, one gains access to the subconscious mind and one can neutralize rusted patterns and memories and indicate a different turn.
Hypnosis is a natural state. You always come out of it.
In hypnosis you can never do anything against your will.
However, with hypnosis we quickly think of the images we know from TV and film.
It is often suggested that in hypnosis you lose control of yourself. Nothing could be further from the truth!
As long as the hypnotist's suggestion is acceptable to the hypnotized, you will carry it out. (PIN codes and secrets will never be released in hypnosis).