* Ethische richtlijnen

De hypnotherapeut conformeert zich aan de ethische code van de National Guild of Hypnotists, welke uitgaat van de volgende beginselen:

1. Het lichamelijk en geestelijk welzijn en de veiligheid van de cliënt zijn de belangrijkste uitgangspunten.

2. De leden zullen hypnose slechts gebruiken binnen de grenzen van hun training en competentie en de geldende wettelijke bevoegdheden en
naar buiten toe waarheidsgetrouwe informatie geven over hun kwalificaties.

3. Waar het gaat om hulp bij medische indicaties dient dit vergezeld te gaan van een schriftelijk verzoek van de behandelend arts.

4. Indien een cliënt – die niet verwezen is – door zijn gedrag, voorkomen of uitspraken redelijkerwijs aanleiding mocht geven dat hij door een arts gezien moet worden,
kan hij of zij slechts in behandeling worden genomen na diens toestemming.