ACTIE: SAMEN KUNNEN WE EEN ANDER HELPEN

Pay It Forward Hypnose Sessions

Vele onder ons hebben het momenteel financieel zwaar, hulp is in deze stressvolle tijd dan ook extra nodig.
Ken je het concept: Pay it Forward with coffee? Buy one, give one away to someone who can't afford it?
Dat gaan we hier bij het Hypnose centrum Amsterdam met hypnose doen.  
Boek twee hypnose-sessies en geef één daarvan cadeau aan iemand die dit ook zeer goed kan gebruiken maar niet kan betalen.
We splitten hierbij de kosten 50/50, want ook wij willen graag ons steentje bijdrage).
Op deze manier kunnen we samen heel veel mensen helpen.

Link: Ik boek twee hypnose-sessies en Pay It Forward

Welkom bij het Hypnose centrum Amsterdam

Onze focus ligt op:   

1.  Burn-out herstel (Stap voor stap terug in je kracht).
2. Teambuilding (Als team voorruit).
3. Hypnose & Styling (Werken aan je binnen en buiten).
4. Met de cursus Zelfhypnose  kan je leren jezelf te helpen met stressvermindering,zelfbeeldverbetering en kicking your unhealthy habits.
5. Abortusverwerking (Ook al is een abortus de juiste keuze, gevoelens van schaamte, verlies en gemis kunnen daarna nog veel inpakt op je leven hebben. Gun jezelf een abortusverwerkingssessie zodat je door kunt met je leven).

Our focus is on:

1. Burn-out recovery (Step by step back into your strength).
2. Team building (As a team forward).
3. Hypnosis & Styling (Working on you inside and out).
4. With the Self-hypnosis course you can learn to help yourself with stress reduction,
self-improvement and kicking your unhealthy habits.
5. Abortion healing (Even though an abortion is the right choice, feelings of shame, loss and grief can have a lot of impact on your life afterwards. Allow yourself an abortion healing session so you can get on with your life).