WELKOM BIJ HET HYPNOSE CENTRUM AMSTERDAM
Dit is een algemene praktijk voor hypnotherapie / This is a general practice for hypnotherapy

Onze focus ligt op:   

1.  Burn-out herstel (Stap voor stap terug in je kracht).
2. Teambuilding (Als team voorruit).
3. Hypnose & Styling (Werken aan je binnen en buitenkant).
4. Met de cursus Zelfhypnose  kan je leren jezelf te helpen met stressvermindering, zelfbeeldverbetering en stoppen met je ongezonde gewoonten.
5. Abortusverwerking (Ook al is een abortus de juiste keuze, gevoelens van schaamte, verlies en gemis kunnen daarna nog veel inpakt op je leven hebben. Gun jezelf een abortusverwerkingssessie zodat je kunt helen en door kunt met je leven).

Our focus is on:

1. Burn-out recovery (Step by step regaining your strength).
2. Team building (As a team forward).
3. Hypnosis & Styling (Working on your in and outside).
4. With the Self-hypnosis course you learn to help yourself with stress-reduction,
self-improvement and kicking your unhealthy habits.
5. Abortion healing (Even though an abortion is the right choice, feelings of shame, loss and grief can have a lot of impact on your life afterwards. Allow yourself an abortion healing session so you can heal and get on with your life).